ARBETSRO I KLASSEN

– när vanliga metoder inte fungerar

UTMANINGAR
 • Eleven stör undervisningen och vill ha ständig uppmärksamhet.
 • Likgiltighet och dålig prestation
 • Nedvärderande, arrogant och aggressivt beteende, mobbning
 • Allmänt kaos i klassrummet
 • Skolfobi, självdestruktivitet
 • Personalen känner frustration och maktlöshet
FÖREBYGGANDE
 • Värdegrund och engagemang
 • Avveckla konflikter och behov av att nedvärderar
 • Från konkurrens till samarbete
HJÄLP ELEVEN TILL SJÄLVKÄNNEDOM
 • Mänskliga rikedomar och hämningar – hälsa och ohälsa
 • Hur bemöta osäkerhet, rädsla, ilska, skam, missnöje, avstängdhet…
 • Omvänd kritik – förstärk det sunda
ARBETSRO OCH SAMARBETE – GEMENSAMT ANSVAR
 • Hur skapa engagemang och gemensamt ansvar i klassrummet
 • Överenskommelser om samarbete och goda konsekvenser
 • Hur förebygga och bemöta störande beteende och mobbning
FRÅN MAKTLÖSHET TILL ARBETSGLÄDJE – STRESS
 • Symptom är nyttiga varningssignaler – respektera dig själv
 • Hur hantera egen och andras stress.

Du kan se PowerPoint-presentationen genom att klicka

Grundtankar
 • Människan har obegränsad frihet att känna men begränsad frihet att handla
 • Det du ser hos andra finns hos dig själv på något sät
 • Det du gör med andra, gör du med dig själv i ditt inre
 • Ont kan botas bara med gott – kärlek är livets grundkänsla
 • Gemensamt ansvar förutsätter jämlikhet i deltagande

Pris

98 € exkl. moms (kursmaterial och kaffe ingår)

Kursplats och tid
 •  Vasa
  • Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovrättsesplanaden 18, Vasa
  • tisdagen den 05 april 2022, kl 9-13

(välja kursen på anmälningsblankett nedan)

 

Anmälningsblankett

13 + 2 =