ARBETSRO I KLASSEN

– när vanliga metoder inte fungerar

UTMANINGAR
 • Behov av ständig uppmärksamhet och störande beteende
 • Likgiltighet, missmod, leda, brist på motivation
 • Nedvärderande beteende, översitteri, mobbning
 • Splittrande grupperingar, bråk, allmänt kaos
 • Krav och press; skolk, skolfobi, självdestruktivitet
 • Personalen känner frustration, maktlöshet, sorg och trötthet
HUR FÖREBYGGA PROBLEM
 • Tilllämpa värdegrunden för engagemang
 • Avveckla behov av att nedvärdera, störa och mobbning
 • Från konkurrens till samarbete
VÄRDESÄTTANDE AV ELEVEN
 • Hur bemöta osäkerhet, rädsla, ilska, skam, missnöje, avstängdhet…
 • Mänskliga rikedomar och hämningar – förstärk det sunda
ARBETSRO – ALLAS ANSVAR
 • Jämlikhet och gemensamt ansvar
 • Hur avveckla impulsiva reaktioner
FRÅN MAKTLÖSHET TILL ARBETSGLÄDJE – AVVECKLA STRESS
 • Medvetandegör yttre oh inre stressfaktorer
 • Symptom är nyttiga varningssignaler – respektera dig själv

Du kan se PowerPoint-presentationen genom att klicka

Grundtankar
 • Människan har obegränsad frihet att känna men begränsad frihet att handla
 • Det du ser hos andra finns hos dig själv på något sät
 • Det du gör med andra, gör du med dig själv i ditt inre
 • Ont kan botas bara med gott – kärlek är livets grundkänsla
 • Gemensamt ansvar förutsätter jämlikhet i deltagande

Pris

120 € exkl. moms (kursmaterial och kaffe ingår)

Kursplats och tid
 • Webinar
  • Google Meet, du får länken efter att ha anmält dig
  • tisdagen den 26 september 2023, kl 12-16

(välja kursen på anmälningsblankett nedan)

 

Anmälningsblankett

9 + 10 =