"Problemen som finns i världen kan inte lösas utifrån densamma resonemang som ledde till dem."

Albert Einstein

"Psykoanalys är i huvudsak en bot för kärlek."

Sigmund Freud

Conscientia Institutet

VÄLKOMMEN!

Conscientia Institutet har som syfte att utveckla synsätt och metoder som gäller den sociala, psykiska och fysiska hälsan.  Detta innebär att integrera och tillämpa det psykoanalytiska synsättet och de kognitiva metoderna inom det terapeutiska arbetet, både på den individuella och kollektiva nivån. Institutet har producerat ett speciellt koncept, kallat Conscientiametoden. Ordet conscientia är latin och betyder medvetenhet.

I vårt team ingår multiprofessionell kunskap och erfarenhet; psykoanalytiker, psykologer, läkare, lärare, samtalsterapeuter, socialsekreterare, kroppsterapeuter, arbetshandledare och ledarskapskonsulter. Vi arbetar i Sverige, Finland och Brasilien.

"Människor kan ta allt från oss utom våra sinnen och hjärtan."

Nelson Mandela

FÖRÄNDRA SKOLAN!

Se en 18 minuters film om hur metoden introduceras i en skolklass:
FÖRÄNDRA SKOLAN! – eleven, läraren och Sokrates

Känslornas handbok

Notis, 2015

Nu går det att beställa den nya och omfattande metodboken Känslornas handbok – människan och gemenskapen av Pertti Simula.

“Jag känner, jag är."

Sören Kierkegaard