Böcker

KÄNSLORNAS HANDBOK – människan och gemenskapen

Pertti Simula, Notis, 2015

Boken ger överraskande insikter och råd för livet. Den passar både yrkesfolk och alla andra människor i livets skola – alla som är intresserade av att lära känna andra och sig själv. Boken lär oss att bli medvetna om våra mänskliga rikedomar och att möta problemsituationer. Den innehåller en klar människosyn som bas och en konkret metodbeskrivning för att hjälpa den enskilda människan med sin hälsa, i sina relationer med andra och sig själv, och i sitt förverkligande i gemenskapen. Boken beskriver också hur en trygg, inspirerande och rättvis social struktur kan skapas. De talrika exemplen är hämtade ur verkliga livet.

Pris 20 €

 

3 + 3 =