Conscientia

Om du ställer krav på att lösa ett problem, är du på väg att ge makt åt problemet. I stället, förstärk mänskliga rikedomar (hälsa) hos var och en, så att hälsan kan bota det osunda.

Undersök problemets orsaker med nyfikenhet och med villkorslös respekt för människan för att kunna avveckla orsaker.

Avveckla konkurrens, beröm och kritik eftersom hens beteende betingas av dessa vanor. De är repressiva och undertrycker den humana och sociala medvetenheten hos hen.

Om Conscientia

Källor till metoden

Vem är vi