Terapia

"Psykoanalyysi on pohjimmiltaan parantamista rakkauden avulla".

Siegmund Freud

Psykoanalyyttinen terapia

Conscientia-terapian tavoitteena on auttaa asiakasta luottamaan siihen, että hänessä on kaikenlaista inhimillistä rikkautta kuten rohkeutta, aloitteellisuutta, luovuutta, iloa, rakkautta, keskittymiskykyä, rehellisyyttä ja avoimuutta. Näitä ominaisuuksia on itse asiassa meissä kaikissa, tosin ne ilmenevät meissä eri tavoin ja eri määrin. Ja että hän voi kokea sisäistä vapautusta hyväksymällä tietoisuutta estoistaan, joita myös meissä kaikissa on jollain tavalla. Terapia auttaa tiedostamaan tunne-ja ajatustoiminnan tapoja sekä ymmärtämään, että ihminen on täysin vapaa tuntemaan mitä hän tunteekin. Se auttaa häntä suhtautumaan kunnioittavasti itseensä ja siten myös muihin. Terapia perustuu menetelmällisesti freudilaiseen psykoanalyysiin, mutta viitekehyksen ihmiskäsitys on erilainen. Sitä on kuvattu sivulla https://conscientia.se/?lang=fi.

Istunnon aikana asiakas ottaa puheeksi asian, jota hän pitää tärkeänä tai kiinnostavana, ymmärtääkseen paremmin itseään, vaikeuksiaan ja mahdollisia ongelmallisia tunnereaktioitaan. Sanotaan, että ihminen on itse pahin vihollisensa. Sokrates oli kuitenkin sitä mieltä, että kukaan ei tee pahaa tietoisesti, ei edes itselleen.

Analyysi-istunto on yleensä kerran, kaksi tai kolme kertaa viikossa. Terapia päättyy, kun asiakas katsoo, että terapian tavoite on hänen kannaltaan saavutettu, tai että terapian anti ei ole siihen käytetyn ajan ja resurssien arvoista.

"Kaikkea, mitä minä näen sinussa, on jossain muodossa myös minussa."

Conscientia