header

YLEISKUVA CONSCIENTIA-MENETELMÄSTÄ

Ongelmia/haasteita

Miten auttaa toista hyväksymään kykyjään ja käyttämään niitä iloksi ja hyödyksi tuhoavuuden sijaan?

Miten edistää henkistä ja fyysistä terveyttä?

Miten saada epäyhtenäinen ja tyytymätön ryhmä tekemään yhteistyötä?

Juoruilu, juonittelut ja toisten halventaminen. Alentava ironia.

Miten käsitellä katkeruutta ja kostonhalua?

Joku haluaa kaikkien huomion.

Miten kohdata kielteisiä emootioita kuten pelkoa, suuttumusta, ylimielisyyttä ja vihamielisyttä?

Välinpitämättömyys ja laiskuus.

Ristiriitojen käsittelyn periaatteita

Miten ehkäistä ja estää tuhoavaa toimintaa?

Heikkous, epävarmuus, huono itseluottamus,

Paljon tehtävää, resurssipula – paine ja stressi

Depressio, alkoholismi ja väärinkäyttö

Rakkaus, seksuaalisuus ja läheiset suhteet

Miten kehittää yhteisön rakenteita (organisaatiota)?

 

Perusajatuksia

Vastuu edellyttää vapautta ja vapaus johtaa vastuuseen. Ihminen ohjaa tunteitaan, ajatuksiaan ja toi­mintaansa. Hän on vastuussa omasta sisäisestä ja ulkoisesta toiminnastaan.

Psyykkinen toiminta, se miten tuntee ja toimii henkisesti vaikuttaa kehoon. Pelko ja suuttumus aktivoi­vat stressireaktiot. Ilo ja rakkaus palauttavat  kehon tasapainotilaan. Rakkaus on elämän perustunne.

Sitä, mitä tekee toiselle, tekee sisimmässään itselleen. Jos sanoo jotain hyvää toiselle, on jo ajatellut hyvää ja tuntenut hyvää. Jos haavoittaa toista, on jo ajatellut kielteisesti, tuntenut suuttumusta tai kateutta, toisin sanoen tekee itselleen pahaa sisimmässään.

Kaikkea, mitä näkee toisessa, on jossain määrin jollain tavalla itsessä. Tämä koskee sekä inhimil­lisiä rikkauksia että estoja, sillä kukaan ei ole missään suhteessa täydellinen.

Tietoisuuteen sisältyy metafyysinen (hengellinen), tunneperäinen (intui­tiivinen) ja älyllinen tieto todellisuu­desta. Se on olemassaolomme olennaisin puoli. Ihminen on tie­toisuutensa.

Kukaan ei tee pahaa tietoisesti. Tehdäkseen pahaa ihmisen on kiellettävä tietoisuus tarkoitus­peristään.

Pahaa voidaan korjata vain hyvällä. Pääsärkyä ei voi parantaa ärtymyksellä. Toisen vihamielisyyttä ei paranneta suuttumuksella. Pahaa ei voida parantaa toisella pahalla.

Yhteisöllisyys saadaan aikaan soveltamalla suoran demokratian periaatteita jossa kaikki osallistuvat päätöksentekoon tärkeistä asioista tasa-arvoisesti.

Mentelmät/työkalut

 

Yksilötasolla

Yhteisötaso

Vahvistava palaute pyrkii ensin vahvistamaan tietoisuutta hyvästä (inhimillisistä rikkauksista jne.) ja sitten johdattaa tiedostamaan, miten itse estää tätä hyvää.

 

Itsetuntemus identifikaation avulla: Jos esim. toisen yli­mielisyys herättää minussa pelkoa tai suuttumusta, se merkitsee että en halua nähdä hänen ylimielisyyttään enkä myöskään siten omaani. Olemme toistemme sisäisiä peilejä sekä samankaltaisuuden että vastakkaisuuden suhteen.

 

Kehityskeskustelu on toiminnan, tavoitteiden ja toteutuksen  arviointia ja rakentavaa palautetta  itsetuntemuksen kehittämiseksi.

 

Terapiamuodot: Psykoanalyysi, kognitiivisesti suuntautunut terapia tai fyysinen terapia, johon liittyy avaavaa keskustelua.

 

Johdanto ihmistuntemukseen ja perusajatuksiin

 

Asteittainen suoran demokratian periaatteiden soveltaminen

 

Yhteistyösääntöjen laatiminen demokraattisesti. Sääntöjen rikkomisesta seuraa hyvän toiminnan harjoittelu ja vahvistava palaute.

 

Kollektiivinen palkitseminen, kun koko ryhmä toimii oikein.

 

Yhteistyösuunnitelma muuttaa monimutkaisen ongelman konkreettiseksi toimintasuun­nitelmaksi, kohdistaen huomion itse­tuntemukseen ja  yhteisön toimintasuunnitelmaan.

 

Yleisperiaatteena on että kaikki ovat vastuussa kaikista.