header

Työnohjaus

Ryhmä ihmisiä, jotka työskentelevät yhdessä tai jotka haluavat kokoontua yhteisen tehtävän vuoksi, voi hyötyä työnohjauksesta. Tavoitteena on:

  • parantaa yhteisyötä ja vahvistaa henkilökohtaista kehitystä
  • edistää motivaatiota ja aloitteellisuutta
  • vahvistaa johtajuutta
  • kehittää rakentava tapa käsitellä ristiriitoja
  • ehkäistä tuhoavuutta (passiivisuutta, negatiivisyyttä, juoruilua, kiusaamista, valtapeliä ja klikkiytymistä jne.).

Työnohjaus pohjautuu Conscientia-menetelmän rakenteelliseen ihmiskuvaan. Tavoitteena on "valaista" problematiikka ilmiönä, tutkia sitä, tiedostaa ongelmallisen käyttäytymisen takana mahdollisesti olevia asenteita ja tarkoitusperiä viittaamatta kehenkään yksilöön. Jokainen pohtii keskustelun aihetta itsekseen omalla tavallaan ilman uhkaa tulla leimatuksi. Tietoisuus ihmisen sisimmästä avautuu vain hyväksymisellä.

Lopuksi suunnitellaan käytännön toimenpiteitä, joilla ongelmallisuutta voidaan lievittää tai ratkaista kollektiivisen käsittelyn kautta. usein juuri tuhoavasti toimivan henkilön on vaikea hyväksyä apua ja tietämystä itsestään, siksi on tärkeätä, että työtoverit kehittävät rakentavan suhtautumistavan ongelman kohtaamiseen. Vain hyvä voi parantaa pahan.

Työnohjaus on prosessi, tavataan kolmesta kuuteen kertaan puolen vuoden aikana, tavallisesti kolme tuntia kerrallaan. Tulokset arvioidaan säännöllisin väliajoin. Menetelmä on osoittautunut tehokkaaksi kouluissa, hoitotyössä ja osuustoiminnallisissa organisaatioissa.