header

Conscientia-menetelmä

Ihminen on "psyko-fyysis-sosiaalinen" kokonaisuus:

 • psyykkinen ulottuvuus; älyllinen, tunneperäinen ja henkinen
 • fyysinen puoli; fyysinen ja fysiologinen toiminta
 • sosiaalinen rakenne; läheissuhteet, työorganisaatio ja yhteiskuntarakenne

Joitakin näkökohtia ihmiskäsityksestä:

 • Kaikkea, mitä näkee toisessa, on jossain määrin jollain tavalla myös itsessä.
 • Sitä, mitä tekee toiselle, tekee itselleen sisimmässään.
 • Ihminen on tietoisuutensa.
 • Kukaan ei tee mitään pahaa kieltämättä samalla tietoisuutta tarkoitusperistään.
 • Rakkaus on elämän perustunne. Pahaa voidaan korjata vain hyvällä.
 • Yhteisöllisyyden edellytys on suora demokratia taloudellisessa ja poliittisessa vallankäytössä.

Menetelmää käytetään käsiteltäessä:

 • latautuneita tunteita kuten ahdistusta, pelkoa, vihaa, katkeruutta
 • stressiä, jännitystiloja, kohonnutta verenpainetta, päänsärkyä, selkäkipua, vatsakatarria jne.
 • traumaattisia muistoja, kieltämistä, masennusta
 • työ- tai opiskelumotivaation puutetta, keskittymisvaikeuksia
 • riippuvuutta ja väärinkäyttöä
 • vaikeuksia läheissuhteissa, henkilökohtaista kehittymistä
 • yhteistyötä ja ihmissuhteita työpaikalla
 • fobioita ja pakonomaista käyttäytymistä kuten lentopelkoa ja änkytystä
 • organisaatiokehitystä aloitteelisuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi
 • tietoisen johtajuuden vahvistamista

Tiiviste conscientia-mentelmästä

Kuva tytöistä Kuva pojista Kuva vanhuksista